Opbygningen af et livstræ

’Tree of Life’ er et af de bærende og gennemgående narrative værktøjer. Når man arbejder med ’livstræer’ ses livet som en sejlads, hvor kursen ændres efterhånden som man får nye erfaringer og oplevelser. Vi fortæller konstant hinanden historier om, hvem vi er, og hvem vi gerne vil være, og vi lever vores historier og udfylder dem på godt og ondt. Via opbygningen af sit eget ’livstræ’ identificeres de personer, historier og oplevelser, der giver energi og selvværd og de værdier, der betyder noget for den enkelte. Et centralt element er, hvordan man finder styrken til at stå ved den, man inderst inde gerne vil være.

Vietnam (73) Moskva (25) Moskva (3) Moskva (14) Byron_Bay_3 Tree of lice - creation